Kế hoạch phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Trường