Quyết định thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Trường