Thông báo tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường (1973-2023)