Thư ngỏ hướng tới Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập tỷ số bóng đá livescore (1973 - 2023)