Kế hoạch bố trí lịch thi KTHP HK1, 2023-2024 (K16 & TC9+)

Phòng TT,KT&ĐBCL thông báo Kế hoạch bố trí lịch thi KTHP HK1, 2023-2024 (K16 & TC9+)

Xem file đính kèm.

Lưu ý:

  • Các môn Hướng dẫn du lịch, Nghiệp vụ bar, Nghiệp vụ buồng, Nghiệp vụ bàn 2, Tổ chức hoạt náo được chia thành nhiều suất thi
  • Sinh viên chú ý mang theo Thẻ sinh viên hoặc Giấy tờ tùy thân để xuất trình khi vào phòng thi

* Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Cô Linh (SĐT, Zalo: 0905.926.015) phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (tầng 3 khu văn phòng) trước ngày 24/11/2023.

File đính kèm
Tập tin: Kế hoạch bố trí lịch thi HK1, 2023-2024 (K16)
Tập tin: Kế hoạch bố trí lịch thi HK1, 2023-2024 (TC9+)