Tỷ số bóng đá livescore - Tỷ số trực tiếp nhanh nhất

Kế hoạch Thi

Kế hoạch bố trí lịch thi KTHP HK1, 2023-2024 (K16 & TC9+)
date 21/11/2023
Kế hoạch bố trí lịch thi KTHP HK1, 2023-2024 (K17)
date 20/11/2023
Thông báo phúc khảo HK1, 2023-2024 (K15)
date 02/10/2023
Kế hoạch bố trí lịch thi KTTP HK1, 2023-2024 Đợt 1
date 07/09/2023