Tỷ số bóng đá livescore - Tỷ số trực tiếp nhanh nhất

Sứ mạng - Tầm nhìn

  • SỨ MẠNG

Đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng có kỹ năng thực hành thành thạo, nghiên cứu ứng dụng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực Thương mại - Du lịch của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

  • TẦM NHÌN

Từng bước nâng cao đẳng cấp của một cơ sở GDNN chất lượng cao được xã hội tín nhiệm; đồng thời chuẩn bị các nguồn lực đáp ứng yêu cầu nâng cấp thành trường đại học định hướng thực hành.

  • GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Coi trọng tính năng động, sáng tạo, trung thực, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả, khả năng thích ứng với sự thay đổi đối với các thành viên Nhà trường:

- Năng động: Luôn hoạt động tích cực nhằm tác động biến đổi Nhà trường theo mục đích đã định;

- Sáng tạo: Luôn suy nghĩ, tìm tòi, học hỏi tìm ra cái mới và cách giải quyết để đạt được hiệu quả tốt nhất;

- Trung thực: Thành thực với công việc được giao, với chính mình, với mọi người; 

- Tinh thần trách nhiệm và hiệu quả: Có trách nhiệm và hiệu quả với chính mình, với những người xung quanh, với những việc mình làm, với những gì mình nói;

- Khả năng thích ứng với sự thay đổi: Có khả năng chịu áp lực công việc và thay đổi để thích ứng trong môi trường cạnh tranh đầy thách thức.

  • QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

“Cùng nhau kiến tạo cơ hội để phát triển”, theo đó Nhà trường cam kết:

- Vì lợi ích của người học;

- Vì lợi ích của doanh nghiệp và xã hội;

- Vì lợi ích của mọi thành viên trong Nhà trường.