Tỷ số bóng đá livescore - Tỷ số trực tiếp nhanh nhất

Đặc trưng ngành học

Ngành học có tính truyền thống, phổ biến và có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp;

Ngành học có nhu cầu tuyển dụng cao và cơ hội thăng tiến cho người có nghiệp vụ chuyên môn tốt;

Ngành học dành cho các bạn trẻ chăm chỉ, cẩn thận và yêu thích những con số;

Ngành học đào tạo các nghiệp vụ:

+ Hạch toán kế toán các phần hành và kê khai thuế;

+ Hạch toán kế toán tổng hợp;

+ Tham mưu, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính quan trọng cho lãnh đạo, hỗ trợ hiệu quả cho việc ra quyết định và đảm bảo về mặt tài chính để doanh nghiệp vận hành.

Cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp

Người học làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại – dịch vụ, các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Vị trí việc làm: Kế toán viên phần hành như kế toán tiền mặt, kế toán bán hàng, kế toán hàng tồn kho, kế toán doanh thu – chi phí, kế toán giá thành, kế toán công nợ, kế toán nguồn vốn, kế toán thuế,…