Tỷ số bóng đá livescore - Tỷ số trực tiếp nhanh nhất

Đặc trưng ngành học

Ngành Logistics là ngành đào tạo mới, đáp ứng xu hướng xã hội hiện đại ngày nay;

Ngành học đào tạo các nghiệp vụ:

+ Giao nhận và vận chuyển hàng hóa;

+ Nghiệp vụ kho bãi hàng hóa;

+ Nghiệp vụ hải quan;

+ Thanh toán quốc tế;

+ Dịch vụ khách hàng.

Cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp

Người học làm việc tại các doanh nghiệp Logistics; hãng tàu, đại lý giao nhận, vận tải; cảng biển, đơn vị kho vận; doanh nghiệp xuất nhập khẩu; địa lý hải quan; các tập đoàn bán lẻ, các công ty thương mại, dịch vụ.

 Vị trí việc làm:  nhân viên quản lý hàng hóa, nhân viên thu mua, nhân viên quản lý điều hành hoạt động vận tải, nhân viên thanh toán quốc tế, nhân viên chứng từ, nhân viên xuất nhập khẩu.