Tỷ số bóng đá livescore - Tỷ số trực tiếp nhanh nhất

Đặc trưng ngành học

Ngành học truyền thống, hấp dẫn các bạn trẻ năng động;

Ngành học có nhu cầu tuyển dụng dẫn đầu số lượng trên các trang website tuyển dụng;

Ngành học đào tạo các nghiệp vụ: 

+ Văn thư, lễ tân văn phòng và các hoạt động tác nghiệp về tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ nhân sự;

+ Nghiên cứu thị trường và lập kế hoạch marketing;

+ Lập và thực hiện kế hoạch bán hàng, mua hàng và tổ chức vận chuyển hàng hóa;

+ Thực hiện nghiệp vụ tiếp nhận, bảo quản và xuất kho hàng hóa;

+ Phân tích tình hình tài chính và lập kế hoạch sản xuất và ung ứng vật tư cho hoạt động sản xuất;

+ Tham mưu cho cấp quản lý về hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp

Người học làm việc tại tất cả các doanh nghiệp.

Vị trí việc làm: Nhân viên kinh doanh/bán hàng, thị trường, mua hàng, kho hàng, vật tư, kế hoạch sản xuất, hành chính văn phòng.