Tỷ số bóng đá livescore - Tỷ số trực tiếp nhanh nhất

Đặc trưng ngành học

Ngành học ứng dụng các phần mềm tin học và các công cụ Internet trong kinh doanh;

Ngành học thu hút tuyển dụng nhân sự trẻ, năng động và hội nhập môi trường kinh doanh quốc tế;

Ngành học đào tạo các nghiệp vụ:

+ Tác nghiệp thương mại điện tử;

+ Marketing điện tử;

+ Thanh toán điện tử;

+ Thiết kế và quản trị website các doanh nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp

Người học làm việc tại các doanh ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa.

Vị trí việc làm:  Nhân viên marketing, nhân viên kinh doanh, nhân viên quản trị tác nghiệp thương mại điện tử.