Tỷ số bóng đá livescore - Tỷ số trực tiếp nhanh nhất

Nghiên cứu

DANH MỤC CÁC SÁNG KIẾN KHOA HỌC TỪ NĂM 2007 - 2015

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian nghiệm thu

1

Sử dụng một số hàm cơ bản của phần mềm bảng tính Microsoft Office Excel 2007 để tự động hóa một phần quá trình xây dựng thời khóa biểu tại tỷ số bóng đá livescore

ThS. Thi Hồng Tuấn

2010

2

Cải tiến Bài thực hành kế toán bậc cao đẳng (phần chung)

ThS. Ngô Thị Hoài Nam

2012

3

Cải tiến bài thực hành chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại bậc trung cấp chuyên nghiệp

ThS. Hồ Thị Mỹ Kiều

2013

4

Ứng dụng một số thủ thuật giảng dạy từ vựng tiếng Anh tại tỷ số bóng đá livescore .

ThS. Nguyễn Thị Kim Uyên

2013

5

Biên soạn tài liệu hỗ trợ học tiếng Anh ngành Marketing tại tỷ số bóng đá livescore .

ThS. Lê Nguyễn Kim Oanh

2014

6

Cải tiến Bài thực hành kế toán (phần riêng) dùng cho chuyên ngành Kế toán Khách sạn - Nhà hàng bậc cao đẳng

ThS. Ngô Thị Hoài Nam

2014

7

Xây dựng bộ câu hỏi và phần mềm đánh giá kiến thức học phần Nguyên lý kế toán.

ThS. Nguyễn Thị Thu Đến

2014

8

Xây dựng phần mềm thư viện số tại tỷ số bóng đá livescore .

ThS. Nguyễn Hoàng Tứ

2015